Jsme na misi

Jako chlapec se člověk narodí. Věkem se stává mužem. Ale být gentleman je rozhodnutí. Také se Vám zdá, že činit rozhodnutí je pro muže čím dál složitější? Nelíbí se nám, že příliš mnoho mladých mužů ztrácí sebevědomí, soustředěnost, dovednosti a ctnosti, které byly dříve samozřejmostí. Někteří mají pocit, že se v životě zmítají. Dříve, než se rozhodneme převzít odpovědnost za svou generaci, musíme především vyřešit své záležitosti. Vědět co chci je vzácný a náročný psychologický úspěch. Pro vzkvétající život je pro nás zcela zásadní. Přikládáme stejnou pozornost životnímu stylu jako stavu mysli.

Lifestyle

Mezi gentlemany je rozšířeno slovní spojení - Savoire Vivre, neboli umění žít. Ať už se gentleman svěří do rukou barbera, krejčího či baristy, i všední zážitky se stávají událostí, když ví, jak na to.

Mindset

Nejsou to věci, které muže dělají gentlemanem. Je to jeho soustava hodnot a způsob jejich vyjádření. Píšeme o nastavení mysli a rozvoji dovedností. Integrita je jednotícím prvkem.

Aktuality

Navštěvujeme akce, vrháme se do dobrodružství a opouštíme komfortní zónu. To vše, abychom každým dnem byli lepším člověkem, než včera. A s vámi se o tyto zážitky rádi podělíme.

Máme vizi

Můžeme ji nazývat inner-game, mindset, či prozřetelnost. Gentlemn k ní má pravidelný přístup a často ji využívá. Permanentně se věnuje její kultivaci. Díky ní se věnuje činnostem, které ho naplňují a zachovává si pozitivní přístup k životu. Činí ho pevným bodem, který má své následovníky. Ostatním se proto snaží být inspirací a povzbuzuje je. Nečiní tak kvůli uznání, ale protože tím dává svému životu smysl. Níže jsou vystihnuty jeho základní hodnoty.

Je ohleduplný. Nepředbíhá v řadě, nekrade taxíky a dveře přidrží nejen ženám. Je zdvořilý a zachází s ostatními tak, jak by si přál, aby zacházeli s ním. Ví, co se ve společnosti sluší a pohybuje se v ní s lehkostí a elegancí sobě vlastní. Nemusí být centrem pozornosti, vždy však vytvoří dojem. Není domýšlivý a nesoudí ostatní dle jejich původu či postavení.
Říká se, že za každým úspěšným mužem stojí silná žena. Vztah gentlemana k ženám obsahuje směs úcty, obdivu a péče. Vyzařuje z něj rytířskost či kavalírství. Přidrží ženě dveře a pomůže ji do schodů. Sejme klobouk a vstane, když se žena objeví v jeho blízkosti. Pomůže jí s kabátem a usadí ji. Dává si pozor, aby jí přes ulici vedl po vnitřní straně. Ačkoliv se tyto způsoby mohou zdát staromódní a na první pohled zbytečné, ženy, stejně jako muži, si je užívají.
Je především důvěryhodný, loajální a lidé o něm mluví v dobrém. Je výřečný, ale zároveň velkorysý posluchač. Z postoje gentlemana vyzařuje sebevědomí, jeho řeč těla komunikuje silnou osobní přítomnost. Gentleman ví, jak účinně budovat a vyvíjet vztahy. Nečiní tak však účelově. Svá propojení udržuje na základě velkorysosti a vzájemné pomoci.
Nesnaží se o dokonalost, ale pokrok. To se projevuje jak v jeho postoji, tak v šatníku. Bez ohledu na to, v jakém se pohybuje odvětví či jaká je jeho aktuální životní situace, gentleman ví, jak se vhodně obléct pro každou příležitost. Pomáhá mu to při dosahování vytčených cílů. Má osobitý styl, který si pěstuje jako způsob tvůrčího sebevyjádření. Dává si záležet na své fyzické kondici a drží se ověřených postupů v oblasti hygieny. Chápe, že jeho osobní vzhled – to jak se rozhodne oblékat a pečovat o sebe – vyjadřuje respekt k okolí respektem k sobě samému
Nesnaží se okatě předvádět vše, čeho dosáhl či získal. Rozumí, že to kde dnes je dílem usilovné práce a pomoci nejbližších. Proto se ochotně podělí o svůj čas, moudrost i zdroje. Dopřeje pozornost každému, ať už se jedná o věci velké, či malé. Nezištně se dělí o své zkušenosti a snaží se inspirovat příklady. Okolnosti akceptuje, od nikoho nic neočekává. Rozumí, že je tu od toho, aby sloužil druhým.

Gentleman je celoživotním studentem.
Udržuje si učenlivý postoj a do svého osobního rozvoje investuje čas, energii a peníze . Příčinlivě se snaží odstraňovat veškeré limitující nedostatky své osobnosti, ať už ve fyzické, mentální, emocionální, finanční, sexuální, sociální či duchovní rovině. V tomto ohledu se nestydí oslovit odborníky a požádat o pomoc. Proto je gentleman často spatřován jako introspektivní, uvědomělý a emocionálně vyspělý. Projevuje se vyrovnaně, bystře a má hluboký metafyzický náhled na život, vesmír a vůbec.
Přese všechnu ohleduplnost a vstřícnost gentleman nemá těžkou hlavu z toho říct někomu ne. Má morální principy a je znám svou vnitřní integritou. Zná své místo v životě a jeho vnitřní kompas ho vede k cílům, které si určil. Kategoricky odmítá cizí vlivy, které by ho z této cesty mohly svést. Diky své pokoře a tomu co dokázal ví, co si může a nemůže dovolit. Člověkem, kterým se rozhodl být odrážejí jeho činy, ne mínění ostatních.
Odevzdává ze sebe to nejlepší a na svou práci je hrdý. Je pozoruhodný svým tempem a množstvím výkonu, které by ostatní považovali za nelidské. Tyto schopnosti svědomité a pečlivé práce ho činí žádaným. Nevnímá to jako něco neobvyklého a s ochotně pomáhá tam, kde je třeba. Neomezuje se limity. Nerozumí slovům “to nejde.” Nevzdává se. Hledá způsoby, ne důvody. Čelí výzvám, pracuje tvrději, postupuje chytřeji. Posouvá hranice všeho co dělá. Je si vědom svých slabých stránek, rozvíjí ty silné. Za své činy na sebe bere plnou odpovědnost.
Dokáže-li muž opustit dav, dostane se na místa, kde nikdo nikdy dřív nebyl. Gentleman s železnou pravidelností opouští svou komfortní zónu a překonává své fyzické i společenské možnosti. Čelí vlastním démonům a zůstává statečnější o 5 minut déle, než ostatní. Ačkoliv se zříká jakéhokoliv projevu násilí, bude bojovat všemi kvalitami, které v sobě zosobňuje za lepší místo na zemi. Dobré skutky koná i tehdy, když se nikdo nedívá.

Excelsior!

Sharpfolks je cesta

Ne jediná. za to konkrétní. Je založena na gentlemanských principech, který jsou našim manifestem. Věříme totiž, že gentleman je stále nejlepší verzí muže. Chceme sdílet a rozvíjet hodnoty, díky nimž si vytvoříte vlastní příležitosti.

Matt

Filip

Filip studoval právo na Prf UK a Ekonomiku podniku na Ekf VŠB. Více, než 5 let se na mezinárodní úrovni věnuje B2B marketingu. Věří, že dobré způsoby nikdy nevýjdou z módy a umění žít a mít pro co žít, je základním atributem spokojeného života.


Mark

Radim

Radim studoval angličtinu na OU a marketingovou komunikaci na UTB. Komunikace je ostatně jeho vášní a naplno se jí věnuje ve své agentuře. Zastává názor, že jedině kvalitní a dlouhotrvající vztahy mohou přinést benefity na obě strany jednacího stolu.


Chcete přispět?

Usilujete soustavně být svou nejlepší verzí sebe sama?
Hledáte způsoby jak pomoct svému okolí? Prošli jste si v životě významnými změnami?
Jste ochotni se vzdát všeho, co Vás drží zpátky? Nebo prostě máte pocit, že jsou Vám témata blízká a máte k nim, co řict. Rádi rozšíříme své řady. Pište, foťte, natáčejte a společně dáme něco dohromady. Napsat nám můžete zde.

Jste #Sharpenough ?

Spojte se s námi na facebooku, instagramu nebo twitteru a použíjte náš hashtag.