Být gentleman

FilipMindset1 Comment

Snímek obrazovky 2016-02-10 v 8.41.06

Základní listina gentlemanových hodnot

Gentleman má svou osobní vizi. Muže ji nazývat inner-game, mindset, či prozřetelnost. Má k ní pravidelný přístup a často ji využívá. Permanentně se věnuje její kultivaci. Díky ní se věnuje činnostem, které ho naplňují a zachovává si pozitivní přístup k životu. Činí ho pevným bodem, který má své následovníky. Ostatním se proto snaží být inspirací a povzbuzuje je. Nečiní tak kvůli uznání, ale protože tím dává svému životu smysl. Níže jsou vystihnuty jeho základní hodnoty.

I.
Gentleman dbá na dobré způsoby.

Je ohleduplný. Nepředbíhá v řadě, nekrade taxíky a dveře přidrží nejen ženám. Je zdvořilý a zachází s ostatními tak, jak by si přál, aby zacházeli s ním. Ví, co se ve společnosti sluší a pohybuje se v ní s lehkostí a elegancí sobě vlastní. Nemusí být centrem pozornosti, vždy však vytvoří dojem. Není domýšlivý a nesoudí ostatní dle jejich původu či postavení.

II.
Gentleman je galantní.

Říká se, že za každým úspěšným mužem stojí silná žena. Vztah gentlemana k ženám obsahuje směs úcty, obdivu a péče. Vyzařuje z něj rytířskost či kavalírství. Přidrží ženě dveře a pomůže ji do schodů. Sejme klobouk a vstane, když se žena objeví v jeho blízkosti. Pomůže jí s kabátem a usadí ji. Dává si pozor, aby jí přes ulici vedl po vnitřní straně. Ačkoliv se tyto způsoby mohou zdát staromódní a na první pohled zbytečné, ženy, stejně jako muži, si je užívají.

III.
Gentleman ovládá komunikaci.

Je především důvěryhodný, loajální a lidé o něm mluví v dobrém. Je výřečný, ale zároveň velkorysý posluchač. Z postoje gentlemana vyzařuje sebevědomí, jeho řeč těla komunikuje silnou osobní přítomnost. Gentleman ví, jak účinně budovat a vyvíjet vztahy. Nečiní tak však účelově. Svá propojení udržuje na základě velkorysosti a vzájemné pomoci.

IV.
Gentleman se dobře obléká.

Nesnaží se o dokonalost, ale pokrok. To se projevuje jak v jeho postoji, tak v šatníku. Bez ohledu na to, v jakém se pohybuje odvětví či jaká je jeho aktuální životní situace, gentleman ví, jak se vhodně obléct pro každou příležitost. Pomáhá mu to při dosahování vytčených cílů. Má osobitý styl, který si pěstuje jako způsob tvůrčího sebevyjádření. Dává si záležet na své fyzické kondici a drží se ověřených postupů v oblasti hygieny. Chápe, že jeho osobní vzhled – to jak se rozhodne oblékat a pečovat o sebe – vyjadřuje respekt k okolí respektem k sobě samému.

V.
Gentleman je pokorný.

Nesnaží se okatě předvádět vše, čeho dosáhl či získal. Rozumí, že to kde dnes je dílem usilovné práce a pomoci nejbližších. Proto se ochotně podělí o svůj čas, moudrost i zdroje. Dopřeje pozornost každému, ať už se jedná o věci velké, či malé. Nezištně se dělí o své zkušenosti a snaží se inspirovat příklady. Okolnosti akceptuje, od nikoho nic neočekává. Rozumí, že je tu od toho, aby sloužil druhým.

VI.
Gentleman užívá radosti života

Gentleman si pěstuje pozitivní přístup k životu a rozumí, že na všem zlém lze nalézt něco dobrého. Nezapomíná oslavovat svá vítězství a dokáže se radovat i ze všedních maličkostí. Přivoní si k čerstvé kávě a udělá si čas na své přátele. Dokáže meditovat při péči o svůj botník stejně tak jako při přípravě koktejlu. Dvoří se ženám a s oblibou se vrhá i do jiných dobrodružství. Ví kde nalézt svůj klid a zná mechanismy, díky kterým se uvolní. Rozumí totiž, že kvalita jeho života závisí na kvalitě jeho myšlenek.

VII.
Gentleman je mužem slova.

Přese všechnu ohleduplnost a vstřícnost gentleman nemá těžkou hlavu z toho říct někomu ne. Má morální principy a je znám svou vnitřní integritou. Zná své místo v životě a jeho vnitřní kompas ho vede k cílům, které si určil. Kategoricky odmítá cizí vlivy, které by ho z této cesty mohly svést. Diky své pokoře a tomu co dokázal ví, co si může a nemůže dovolit. Člověkem, kterým se rozhodl být odrážejí jeho činy, ne mínění ostatních.

VIII.
Gentleman je ctižádostivý.

Rozumí, že cesta k sebezdokonalení je trvalý proces, s kterým nikdy není hotov. Trpělivě každým dnem postupuje malými krůčky k velkým cílům. Je celoživotním studentem a nezdráhá se požádat o radu moudřejší. Má silnou pracovní morálku a k úkolům přistupuje s důvtipem. Posouvá hranice všeho co dělá. Je si vědom svých slabých stránek, rozvíjí ty silné. Za své činy na sebe bere plnou odpovědnost.

IX.
Gentleman je hrdina.

Dokáže-li muž opustit dav, dostane se na místa, kde nikdo nikdy dřív nebyl. Gentleman s železnou pravidelností opouští svou komfortní zónu a překonává své fyzické i společenské možnosti. Čelí vlastním démonům a zůstává statečnější o 5 minut déle, než ostatní. Ačkoliv se zříká jakéhokoliv projevu násilí, bude bojovat všemi kvalitami, které v sobě zosobňuje za lepší místo na zemi. Dobré skutky koná i tehdy, když se nikdo nedívá.

Sdílejte