Úvod do tajů nonverbální komunikace

FilipMindset

A co to vlastně je? Je to první věc, které si všimnete, když člověk vejde do místnosti. Jeho chůze, postoje, mimika. Daný člověk na Vás ani nepromluví, přesto si už o něm dokážete udělat obrázek.  

 

Vědomi si toho můžete ovlivnit jak o Vás budou smýšlet  ostatní. Jestli na ně budete působit pozitivně, či naopak. S ohledem na Vaší uvolněnou nebo napjatou chůzi, sebevědomý nebo sklíčený postoj. První dojem při setkání s osobou můžete udělat jen jednou. Tohle vše je řeč těla. Je to složitá, ale zároveň prostá věda. Řeč těla se vyskytuje všude a neustále vysíláte do světa signály, o Vašem postavení a mentalitě. Záleží jen na Vás, jak se k tomu postavíte.

 

Mnoho lidí si myslí, že v komunikaci jsou nejdůležitější slova. Takové je třeba vyvést z  vyvést z omylu. Již v padesátých letech minulého století pan Albert Mehrabin, průkopník v řeči těla, zjistil, že slova v komunikaci zaujímají pouhých 7 %, zbylých 93 % zaujímá neverbální komunikace. Těch 93 % ale není pouze řeč těla, 38 % obsáhne Váš hlas – tempo, výšku, tón nebo také hlasitost. Zbylých 55 % tvoří všechny ostatní vizuální vjemy, jako je např. postoj a chůze. Antropolog Ray Bridwhistell provedl výzkum, při kterém zjistil, že průměrný člověk komunikuje pouze 10 až 11 minut denně, ale umí rozpoznat až 250 000 výrazů tváře. Samozřejmě je třeba u slov nepominout jejich důležitost, zmiňme např. vyjednávání smluvních podmínek. 

 

Z výše uvedeného lze pochopit, že zvládnutí umění řeči těla můžeme zvýšit procento úspěšnosti v různých aspektech kariérního i osobního života. V následujících článcích si povíme více o správném držení těla, vyložení signálů zájmu, nezájmu, nervozity nebo úzkosti.

 

Nyní ale nahlédněnme na konkrétní příklad podávání ruky dvou nejmocnějších mužů světa.

 

 

 

Můžeme si zde povšimnout dominantního podání ruky ze strany Putina. Dominantní podání ruky spočívá v tom, že dlaň směřuje dolů a spoluúčastník se musí podvolit, přistoupit na hru a uchopit ruku ze zdola. Čímž vyjadřuje poddané postavení. Existují však způsoby jak se tomuto podání ruky ubránit, ale to až v kapitole, která se tímto bude zabývat.

 

Daniel